Usługi Społeczne

USŁUGI Z ZAKRESU REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

 • doradztwo zawodowe
 • poradnictwo psychologiczne
 • wsparcie terapeuty
 • wyjazdowe warsztaty aktywizujące
 • festyny profilaktyczne


USŁUGI Z ZAKRESU WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

 • poradnictwo specjalistyczne w ramach funkcjonowania Klubu Rodzica
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach funkcjonującego Klubu Rodzica
 • konsultacje specjalistyczne dla rodziców zmagającymi się z trudnościami/obawami po urodzeniu dziecka
 • warsztaty dla dzieci i rodziców
 • warsztaty z zakresu wychowania i edukacji dla rodziców


USŁUGI W ZAKRESIE WSPARCIA OSÓB STARSZYCH

 • zajęcia i warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej – 9 warsztatów
 • zajęcia i warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej – indywidualne konsultacje
 • wolontariat międzypokoleniowy – koordynator dla wolontariuszy
 • wolontariat międzypokoleniowy – warsztaty dla wolontariuszy
 • wolontariat międzypokoleniowy – organizacja dnia wolontariusza


USŁUGI ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

 • pierwsza pomoc dla uczniów
 • zajęcia fizyczne dla 3 grup (dzieci, dorośli, seniorzy)
 • zajęcia z dietetykiem
 • usługi fizjoterapeutyczne
Wytworzył:
CUS w Gminie Świdwin
Udostępnił:
Grudnicki Juliusz
(2022-01-02 21:01:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Grudnicki Juliusz
(2022-01-02 21:03:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki